U pogon pušten laboratorijski postav s pilot-postrojenjem dizalice topline zrak - voda

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu stručnoj je javnosti predstavljen novi laboratorijski postav za razvoj i istraživanje dizalica topline.

Novoizvedeno pilot-postrojenje s kompaktnom dizalicom topline zrak - voda koristit će se za cjelogodišnje održavanje potrebnih mikroklimatskih parametara u tri učionice i dva ureda ukupne površine 200 m2. Toplinski učin ugrađenog uređaja iznosi 16 kW, a kao ogrjevno-rashladna tijela koriste se stropni paneli i ventilokonvektori. Uz to, omogućeno je zasebno mjerenje toplinskih i električnih veličina svih komponenta sustava i ukupnih parametara rada postrojenja.

Dizalice topline su sastavni dio energetskih strategija s ciljem promicanja energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih sustava koji doprinose dekarbonizaciji grijanja i hlađenja.

Time će se omogućiti ispitivanje dizalica topline u stvarnom okruženju, a izvedena mjerna linija koristit će se za ispitivanje prototipa dizalica topline izvedenih u sklopu IRI 2 projekta 'Istraživanje i razvoj dizalice topline zrak-voda s prirodnom radnom tvari i naprednim sustavom otapanja isparivača'.

Ambiciozan projekt

U sklopu tog projekta u proizvodnim pogonima tvrtke Frigo Plus iz Sesveta koja je nositelj projekta izveden je prvi prototip kompaktne dizalica topline zrak - voda. U sklopu industrijske faze projekta bit će razvijeno više serija uređaja različitih učina. Prvi prototip dizalice topline ispitat će se upravo u predstavljenom laboratorijskom postavu i služit će za grijanje i hlađenje prostorije u kojoj se oprema nalazi i računalnih učionica PC-lab 5 i PC-lab 6. Ispitno postrojenje koje može pratiti oko 100 mjernih veličina opremljeno je programabilnim logičkim kontrolerima, čime je omogućeno praćenje parametara procesa, tokova energije i učinkovitosti sustava, a obrada podataka provodi se pomoću SCADA sučelja. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a osim Frigo Plusa, FSB-a i njegovog tima na čelu s prof. dr. sc. Vladimirom Soldom u njemu je sudjelovao niz drugih poznatih domaćih i stranih tvrtki.

Dizalice topline - rješenje za grijanje i hlađenje budućnosti

Dizalice topline su sastavni dio energetskih strategija s ciljem promicanja energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih sustava koji doprinose dekarbonizaciji grijanja i hlađenja. Na ruku im ide niz strateških dokumenata. Tako Nova industrijska strategija za Europu naglašava da će smanjenje emisija štetnih plinova biti moguće samo uz načelo 'energetska učinkovitost na prvome mjestu' i sigurnu i dostatnu opskrbu niskougljične energije po konkurentnim cijenama.